Harald. Førti år alene på Svalbard

NOK 290.00

Han ankom Svalbard en forblåst sommerdag i 1977. Det var midt på lyse natten, han kjente ingen, og alt var fremmed for ham. Men i mer enn førti år holdt Harald Soleim til som fangstmann i en liten hytte på Kapp Wijk, det meste av året i fullstendig isolasjon.

 

Dette er hans historie.

 

«Boken om Harald Soleims liv bringer leseren inn i en vekselvarm tilstand, der sympati, avsky, undring og latter avløser hverandre. På Svalbard er landskapet og klimaet alltid hovedpersonene, men den legendariske stabeisen Soleim framstår som en verdig konkurrent om oppmerksomheten – nettopp fordi han mot mange odds har mestret de ekstreme omgivelsene. Soleim har levd et høyst usedvanlig liv, i kamp med isbjørn, sysselmenn, ensomhet og isforhold.

Boken er et ømt og velskrevet portrett av en einstøing – og av Svalbard. Den er full av sanselige inntrykk og ganske ville beretninger fra det farlige og fascinerende øyriket, og som så ofte har tiltrukket seg ekstreme personligheter.» Morten Strøksnes, forfatter

Birger Amundsen (f. 1948) har vært tilknyttet Svalbard i nærmere 50 år som ingeniør, journalist, redaktør, fotograf og forfatter. Han har utgitt en rekke bøker fra polarlandet, produsert en serie filmer og vært redaktør av Svalbardposten i ni år. Vennskapet med Harald Soleim strekker seg nærmere førti år tilbake i tid, i en felles tilbøyelighet til is og kulde.


Stikkord